Ett UX-projekt där vi som grupp fick i uppgift att göra NIKE’s anställningsprocess enklare för de som söker ett jobb hos dem. Vi var ett team på 8 personer där jag var en stor del i idéfasen, prototyper och jag lärde mig mycket om program så som Figma och InVision. 
Program: Figma, InVision, Illustrator 
UX project where we as a group were tasked to make NIKE's employment process easier for those looking for a job at NIKE. We were a team of 8 people where I was a major part of the ideation, I helped with the prototypes and I learned a lot about programs such as Figma and InVision.
Back to Top